Tender Notice

Tender Name Valid Date File
गोरखापत्र संस्थान आन्तरिक , खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2017-01-09 View
गोरखापत्र संस्थान जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्धारा हुने बढुवाको सूचना 2017-01-09 View
गोरखापत्र संस्थान कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्धारा हुने बढुवाको सूचना 2017-01-09 View
सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना 2017-01-21 View
कोहलपुर क्षेत्रको जग्गाा खरिद कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्ने जरुरी सूचना 2017-01-28 View
Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds