गोरखापत्र | गोरखापत्र संस्थानद्धारा प्रकाशित विज्ञापनको विभिन्न पदको पाठ्यक्रम http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about गोरखापत्र संस्थान लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना http://www.gorkhapatraonline.com/news/58912 2018-08-24 सहायक कम्प्युटर अधिकृत पदको पाठ्यक्रम http://www.gorkhapatraonline.com/news/58870 2018-08-23 सिनियर प्रेसम्यान पदको पाठ्यक्रम http://www.gorkhapatraonline.com/news/58221 2018-08-09 वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम http://www.gorkhapatraonline.com/news/58220 2018-08-09 हेल्पर पदको पाठ्यक्रम (सबै समूह) http://www.gorkhapatraonline.com/news/58219 2018-08-09 प्रशासन अधिकृत http://www.gorkhapatraonline.com/news/58177 2018-08-08 लेखा अधिकृत http://www.gorkhapatraonline.com/news/58175 2018-08-08 मेन्टिनेन्स अधिकृत पदको पाठ्यक्रम http://www.gorkhapatraonline.com/news/58174 2018-08-08 सहायक फोटोग्राफर http://www.gorkhapatraonline.com/news/58173 2018-08-08 सहायक कम्प्युटर अधिकृत http://www.gorkhapatraonline.com/news/58172 2018-08-08