घाँस खाने मान्छे

मेरो अन्तस्करणमा पशुवत् लक्षण थिए, म घाँस खान लालायित भएँ ।