‘जताजता कनकाई उतैउतै गनगाईं ’

नेपालका विभिन्न जनजातिमध्ये एक हो गनगाईं । गनगाईं बस्तीमा एउटा उखान प्रचलित छ, जताजता कनकाई उतैउतै गनगाईं  । यो उखान सामाजिक अन्वेष